福山国際外語学院

Khóa Tiếng Nhật giao tiếp Quốc tế

 Khóa học được mở ra nhằm mục đích chuẩn bị kiến thức cho các đối tượng học sinh có nguyện vọng học lên Đại học, Cao học. Ngoài việc được học tiếng Nhật chuyên nghiệp, cao cấp, mỗi học sinh còn được hướng dẫn tận tình, định hướng phù hợp với từng học sinh. Ngoài ra, đối với những học sinh có trình độ tiếng Nhật trung cấp trở lên, muốn thi kỳ thi lưu học sinh, kỳ thi năng lực Tiếng Nhật, cũng có thể tham gia lớp học này.

◇Khóa học

Khóa tuyển sinh Nhập học Số lượng Nội dung học
Tiếng Nhật giao tiếp Quốc tế
Khóa 1 năm
Tháng 4 60 Chuẩn bị cho kỳ thi lưu học sinh/ Chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật/ Chuẩn bị cho các đối tượng học Đại học, Cao học

Thời gian biểu
 Buổi sáng : 8:50 ~ 12:30
 Buổi chiều : 13:20 ~ 17:00

Kỳ nghỉ
 Thứ 7, Chủ nhật, Các ngày lễ của Nhật.
 Nghỉ xuân  Trung tuần tháng 3 đến đầu tháng 4 (Khoảng 3 tuần)
 Nghỉ hè   Đầu tháng 8 đến cuối tháng 8 (Khoảng 3 tuần)
 Nghỉ cuối học kỳ 1 Cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 (Khoảng 2 tuần)
 Nghỉ đông  Cuối tháng 12 đến đầu tháng 1  (Khoảng 2 tuần)


◇Điều kiện nhập học

1. Đối với học sinh hoàn thành chương trình học tiếng Nhật ở trường Nhật ngữ, có trình độ tiếng Nhật N3 trở lên, hoặc có dự định tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ.
2. Xác định rõ ràng mục đích học và dự định sau khi tốt nghiệp.


◇Học phí

Kỳ tháng 4

Phí dự thi Phí nhập học Học phí Cơ sở vật chất
và phí giáo trình
Tổng
10,000 yên 0 yên 530,000 yên 20,000 yên 560,000 yên

◇Quá trình cần làm cho tới lúc nhập học

1 Nộp đơn

Thời gian nộp đơn: Thứ 3 ngày 9/10/2018 ~ Thứ 4 ngày 5/12/2018
Địa chỉ nộp đơn: 1-1-23 Nishi-sakura-cho, Fukuyama-shi, 720-0818 Hiroshima, Japan
Văn phòng: Trường Chuyên môn Học viện ngôn ngữ Quốc tế Fukuyama

2 Dự thi và thông báo kết quả

Ngày thi: 8/12/2018 (Thứ 7)
 Sau khi xét duyệt hồ sơ, kết quả phỏng vấn, kết quả thi viết sẽ quyết định đỗ trượt.

Thông báo kết quả: 11/12/2018 (Thứ 3)


>>Khoa Thương mại Quốc tế


Quay về đầu trang